Mobilnätens krisberedskap

Från myndighetshåll finns inga fastslagna riktlinjer för hur länge en basstation skall kunna vara igång utan ström och inga krav på redundans i näten. Så vilken beredskap har operatörerna vid en större katastrof, ett längre strömavbrott eller driftstörningar på grund av svårt väder?

-Driftstiderna i operatörernas nät är något som vi inte har någon kontroll över, säger Ove Landberg ordförande i Nationella telesamverkansgruppen. Generellt kan sägas att 2G har bättre backuptider än 3G, där driftsbackuper inte alls är lika utbyggt.

Vi kontaktade samtliga svenska operatörer med eget nät för att höra hur deras beredskap är, bara Telia Sonera svarade. Kapaciteten i Telias bakomliggande växlar och system överstiger vida det som krävs för att säkra kommunikationen vid belastning till följd av en större katastrof eller kris. Enligt Telia är det på de enskilda basstationerna problemen kan uppstå.

-Om en basstation blir strömlös så är varje station utrustad med reservkraft för att klara sig någon eller några timmar. För att säkerställa täckning vid stora strömavbrott, till exempel vid stormar, har Telia utrustat ett större antal ”viktiga” basstationer med reservelverk (diesel eller bränsleceller) så att basstationen fungerar lång tid utan elförsörjning, säger Tommy Ljunggren, Teknisk chef för TeliaSonera Sveriges mobila nät.

Mobila system tryggar mobiliteten
Om ett strömavbrott drar ut på tiden finns även mobila reservelverk att tillgå som Telia kan placera ut. Som ytterligare backup och krisberedskap har Telia tillgång till mobila basstationer som de kan köra ut i krisområden om det behövs.

Om en basstation tillfälligt slås ut, så uppger Telia att det mesta av trafiken kan hanteras av närliggande stationer, förutsatt att de fortfarande är i drift. -Vi  planerar för överlappande täckning mellan basstationerna, så att en viss plats oftast täcks av flera basstationer. I städerna är överlappet omfattande men på landsbygden är den oftast lägre berättar Tommy Ljunggren på Telia.

Telias nät är dimensionerat för att klara högsta beräknade normalbelastning per dag, samtidigt är inte nätet dimensionerat för scenariot att ett större antal kunder skulle ringa inom en geografiskt liten yta. Om en katastrof inträffar inom ett begränsat område, ett område som normalt har låg kapacitet, kan det i extrema fall bli trångt i luften, men detta är inget Telia identifierat som ett problem hittills.

-Vid de större snöstormar som varit har det inte uppstått någon märkbar förhöjning av samtal som ej kan kopplas upp. Det beror också på att de flesta ”kriser” har berört större områden, det är många basstationer som tagit hand om trafiken, säger Tommy Ljunggren.

Från MSBs håll tycker man det är viktigt att alla aktörerna på marknaden är medvetna om vikten av god beredskap. -Generellt tycker jag medvetenheten har ökat om vikten av ett bra samarbete mellan privata och offentliga aktörer för att skydda samhällsviktig verksamhet, som el, tele och andra kommunikationssystem, avslutar Helena Lindberg, Generaldirektör MSB.

Artikeln var publicerad i SKEF News nr 2011
+Ulf Seijmer

När SEO ger varumärke på dekis

I Kina finns 280 000 bloggare som styr debatten i rätt riktning enligt SvD något som naturligtvis helt går emot min mening om vad internet skall användas till. Var går gränsen för vad vi får använda Sociala Medier till? Får man som företag SPAM-posta inlägg i bloggar för att plocka positioner i sökmotorerna? Enligt min uppfattning, naturligtvis inte.

MediaAnalys visade i veckan var deras gräns går och jag är förvånad hur de feltolkat inte bara sitt uppdrag från Telia utan även vad som är meningen med kommentarsfältet i en blogg och hur man beter sig rumsrent på internet. Innan jag fortsätter så vill jag bara understryka att jag det här är min privata åsikt och för MediaAnalys del: lägg era advokatpengar på välgörenhet istället för att jaga bloggare med advokater den här gången.

En kort rekapitulering
1/2 godkände jag en bloggkommentar i Induos branschblogg om trådlöst från Angelica Nybergh, kollade som alltid IP adressen och noterade att den tillhörde MediaAnalys med en länk till Telia, litet väl exakt angiven djuplänk men jag godkände den. En vecka senare fångade jag upp Stefan Janssons blogginlägg Hej MediaAnalys och noterade att han haft besök av samma IP adress, med en kommentar från ”Björn”. Någonstans här började ugglor anas i mossen och jag drog iväg en mailfråga till MediaAnalys om Angelica Nybergh som skrivit kommentaren jobbade där.

Nästa dag fick jag svar från Angelica (med titeln Content Writer) som undrade vad jag ville. Jag svarade tillbaka att jag ville veta om kommentaren hon skrev var av privat karaktär eller om hon gjorde det som en del av deras SEO uppdrag gentemot Telia. Svaret, som dröjde ett par timmar, var att jag skulle ställa min fråga i deras newsroom, deras policy är att alltid kommunicera via det forumet. Resten av kommentarerna kan du ju läsa hos MediaAnalys.

Bra SEO skadar inte varumärken
Att bara se till SEO resultatet för ett stort eller litet varumärke är helt snett, man måste se till hur hela varumärket påverkas av ett visst tilltag. Må hända att man tog en eller annan sökmotorposition för Telia här, men vad gjorde det för Telias varumärke, eller för MediaAnalys varumärke och rykte? Visst kan man plocka någon placering på köpet men det hjälper inte att bygga ett långsiktigt varumärke. MediaAnalys tyckte nog de hittade en smart metod  att skapa länkar från sajter med relevant innehåll med länkar som är billigare än länkfarmar och länkkataloger dessutom.

Telia har varit tydliga med att de inte ställer sig bakom detta, bra där! MediaAnalys å sin sida betecknar inte detta som SPAM, men jag är helt av den omvända åsikten. Enligt Wikipedia: ”Spam kan betyda flera saker:[…] Oönskad reklam på interaktiva webbplatser (t ex bloggspam), se Kommentarspam”
och under kommentarsspam: ”Länkar som pekar på spammarnas (eller deras uppdragsgivares) webbplatser syftar primärt till att öka dessa webbplatsers popularitet hos söktjänsterna genom s.k. sökmotoroptimering, så att spammarnas webbplatser hamnar längre upp på sökresultatlistorna, vilket indirekt ökar antalet besökare och betalande kunder.” Kan det bli klarare?

Att bara bemöta fel på sin egen hemsida
Ur MediaAnalys blogginlägg dit de hänvisade alla kommentarer: ”Det bästa ni som företag kan göra är därför att bemöta den negativa kritiken så fort som möjligt. Visa att ni lyssnar på era kunder och att ni tar dem på allvar så kan ni med största sannolikhet även vända det negativa till något positivt.”

Ja vad ska man säga, det bygger väl på att man faktiskt beter sig vettigt som företag också. Man kan ju inte dumpa elektronikavfall i naturen och sedan vända det till något positivt på sin egen sida om ni förstår vad jag menar.

Vidare: ”Min åsikt här är dock att stoppa diskussionen innan den sprider sig vidare och får fler anhängare genom att istället lyfta vidare diskussionen till ett privat forum.” I deras fall så bemöter de inte kritik i andra forum än sitt eget. Hur smart är det för ett varumärke? I mellandagarna var det en kille som blandat ihop Induo Home med ett annat företag och postade några inlägg i ett forum. Hur hade det sett ut om jag gjort ett inlägg om det på vår sajt bara? Hur många hade hittat det? Nej ta konflikten där den är, en bra grundregel som jag tycker fungerar på internet också. Således har Stefan Janssons blogginlägg inte bemötts av MediaAnalys på hans blogg. Telia däremot tog konflikten där den skall tas, överallt där den finns.

Sociala Medier är inte spamforum
Telia verkar vilja gå in och styra upp det här, men vilka övriga av MediaAnalys kunder tillämpas strategin på? Sociala Medier är till för att människor skall interagera med varandra oavsett om en avsändare arbetar för ett varumärke eller inte. När någon i något av dessa led agerar med dold agenda, då blir det vansinnigt fel. I förlängningen äventyras innehållet på nätet och vi riskerar den kinesiska öppenheten med hundratusentals bloggare som bestämmer vilken opinion som skall uttryckas.

Om det här hade handlat om försäljning av små blå piller med tveksamma substanser och text på fem bokstäver så hade jag bara klickat mig vidare och inte brytt mig, men det här är inget agerande man tillämpar på internet som seriös företagare.