Två veckor och två kanonprodukter senare

planexHar nu avverkat två stora produktnyheter på två veckor, QGate och wifi-övervakningskameran från Planex, den förstnämnda har jag redan summerat, den senare är den jag fokuserat på under veckan. Kameran är för det första väldigt välkonstruerad, när man packar upp den så slås man av att den är smäcker men samtidigt väldigt tight sammansatt, det är inga dåliga gjutningar, inga misspassningar, inga rackliga plastkåpor, det är robust men samtidigt sparsmakat och skapat med precision. +1 för det helt enkelt. Att kameran sedan är en fröjd att installera och även ett barn klarar det på 10 minuter (ja det har testats), är laddad med funktioner och bara fungerar klockrent, ja då var det lätt att producera materialet som behövdes.

Arbetet kan summeras pressrelease, datablad och videoinstruktion, densamma blir den sista förinspelade inför sommaren och liksom i fallet med QGate så använde jag mig av screen-cast-o-matic för att spela in datorskärmen och Reflector för att spela in iPhonen.

forbattringarDetta blev den 25:e videon med snarlik setup på cirka 3 månader, jag kommer att arbeta med en del förbättringar under sommaren. Bland annat kommer jag att bygga en väggsektion som täcker fönstret till vänster i bild då jag inte kan hitta på något enklare sätt att få bort reflektionerna från väggen mitt emot mig och spegelbilderna av allt jag behöver sätta upp för att få filmningen att fungera. Ja du ser ju själv vad som speglar sig i fönstret.

Frekvensdelning äntligen på agendan (debattartikel)

Europakommissionen anser med all rätt att det börjar blir trångt i luften, samtidigt som önskemålen om ökad mobilitet tilltar för varje år. I praktiken fördubblas kapacitetsbehoven i mobilnäten varje år och denna tilltagande trafikmängd kräver både mer spektrum och tätare mellan basstationerna för att fungera i praktiken.

En lämplig teknik för att förtäta mobilnäten och samtidigt erhålla mer spektrum är låta en del av mobilnätstrafiken gå via wifi, men liksom med mobilnäten är det frekvensspektrumet en begränsad naturresurs. Glädjande nog uppmanar nu Europakommissionen medlemsländerna att främja trådlös innovation och ”utvidga de harmoniserade inremarknadsband där det inte krävs några licenser”. Man vill möta nätens tillväxt med hjälp av trådlös teknik som kan dela användningen av radiospektrumet. Kommissionen menar att frekvenser är en extremt dyrbar och allt mer begränsad resurs och att Europa måste lära sig att använda denna begränsade resurs effektivare än tidigare.

Samexistens på frekvensbanden
Rent teoretiskt kan PTS och dess europeiska motsvarigheter tvinga operatörerna att dela med sig av frekvensutrymme till varandra. Dagens frekvenstillstånd för mobiloperatörerna öppnar till och med för denna möjlighet, tillstånden är inte exklusiva utan det finns en öppning för samexistens på frekvensbanden. Är det fullt i Telias nät på en viss plats kan basstationen temporärt låna frekvensutrymme från Tres basstation på samma plats om kapacitet finns.

En ytterligare väg är sekundär spektrumanvändning, så kallad whitespace-teknik, man utnyttjar helt enkelt ett spektrum som är ”vitt”, det vill säga outnyttjat. Med denna teknik kan delar av frekvensspektrum återanvändas inomhus för kortdistanssändning.

Whitespacetekniken baseras på något som kallas kognitiv radio med dynamisk spektrumaccess, en radio som själv fattar beslut om vilket frekvensband som kan användas för stunden. Fördelen är att tekniken inte förbrukar mer av naturtillgången frekvensspektrum, vilket kan antas tilltala EU-kommissionen. En av nackdelarna är att man inte i förväg vet hur mycket spektrum som finns tillgänglig för varje plats.

Artikeln publicerades i SKEF News nr 4 2012

+Ulf Seijmer

5G tar form

Redan nu har termen 5G börjat figurera trots att ingen riktigt definierat vad det är än. I dagsläget finns inget utkast till 5G-standard och det råder delade meningar om vad som kan förväntas kallas 5G.

I år förväntas 4G vara den gällande tekniken för nya mobilnät och inom några år kommer 3G-nät uppgraderas till 4G för att hantera en ökande trafikmängd. År 2020 är det rimligt att LTE kommer att vara den gällande standarden globalt. Generationsutvecklingen har hittills drivits av hårdvarutillverkare där en ny generation, ett nytt G, inneburit ny teknik, högre hastigheter och per automatik nyförsäljning av basstationer och terminaler.

Ökade kapacitetskrav
Behovet av kapacitet kommer inte att avmattas, utan utvecklingen kommer snarare att kräva en ökad kapacitet i mobilnäten. Jens Zander, professor i radiosystemteknik vid KTH menar att det finns tecken på att vi varje år lär se kapacitetsbehovet fördubblas.

I tidigare generationer mobilnät har operatörerna presenterats färdiga lösningar från hårdvarutillverkarna med små möjligheter att påverka utvecklingen. Vad gäller kommande mobilnät lär det se annorlunda ut. Organisationen NGMN, Next Generation Mobile Network, är ett operatörsinitiativ för att påverka utvecklingen av kommande generationers mobilnät. En av medlemmarna, den japanska operatören NTT Docomo, menar att utvecklingen av 5G påbörjas 2018 och standarden tror man lanseras 2020. Framtida mobilnät ska leverera hög uppkopplingshastighet och god tillgänglighet överallt där användaren för stunden behöver den.

HETNET ett hett nät
Näten skall vara skalbara och kostnadseffektiva plattformar för mobil kommunikation som dynamiskt kan lastbalansera kapaciteten i näten varefter efterfrågan på tillgång ändras. NTT Docomos version samstämmer med den utveckling som kan skönjas på marknaden, även om frågan om termen 5G skall användas, får anses som öppen. Utvecklingen de närmaste åren inom mobilnätet kommer att betyda förtätning av nuvarande nät, därtill lär mer frekvensspektrum behövas. En slutsats är att en övergång till 5G kommer att utgå från 4G och utgöras av en uppdatering av 4G-näten.

Ett faktum som talar för det är tillgången på frekvenser. Att avsätta nya band för 5G är orimligt, nästa generation mobilnät kommer dela frekvenser med dagens nät.

En av visionerna för nästa generations mobilnät är att användaren inte skall känna hastighetsbegränsningar i nätet utan upplevelsen skall vara lika oavsett geografisk plats.

Heterogena nät
För att lösa kapacitetskraven i framtida mobilnät behövs dels en förtätning av basstationerna dels en ny modell av basstationer för inomhusbruk. Dessa så kallade HETNETs är blandade nät baserade på olika trådlösa tekniker. Så kallade pico-basstationer, inomhusbasstationer, för hem, kontor och gallerior, skall kunna kopplas direkt till fibernät eller cat5-nätverk och etablera lokala mobilnätverk. Tack vare dessa inomhusbasstationer kan de traditionella mobilnäten, utomhusnäten, effektivt avlastas.

– HETNET är viktigt för kommande mobilsystem. En egenskap som vi får se är att näten blir heterogena där den för tillfället bästa kommunikationslänken används oavsett teknologi, säger Fredrik Tufvesson, Docent i radiosystem vid LTH, institutionen för elektro- och informationsteknik.

Utvecklingen av HETNETs tog i somras fart på riktigt när Wi-Fi-alliance presenterade sitt Passpoint-program som för de cellulära teknikerna och wifi närmare varandra. I praktiken kan wifi användas för att lastbalansera de välutnyttjade mobilnäten genom att
mobila enheter automatiskt kan logga in i wifinätverk och utnyttja dem för lastbalansering.

I Kina har liknande tekniker använts ett tag då de inhemska mobilnäten har standarder som inte alla telefoner stödjer. Genom att bygga wifi-nätverk istället har mer än två tredjedelar av trafiken i Kina styrts från mobilnäten till wifi-nätverk. En erfarenhet man dragit av wifi är att frekvenserna kan återanvändas många gånger.

Outnyttjade frekvenser
I en nära framtid kommer Pico-basstationer sannolikt använda wifi i stor utsträckning, medan utvecklingen på längre sikt pekar på att sekundär spektrumanvändning kan bli aktuell. Genom så kallad whitespaceteknik kan för tillfället outnyttjade frekvenser återanvändas för inomhuskommunikation. Med kognitiv radio fattas beslut om vilket frekvensband som för tillfället skall användas. Tekniken har framförallt fördelen att den inte förbrukar mer av naturtillgången frekvensspektrum.

Om man skulle definiera 5G utifrån påverkan av branschens affärsmodeller och sättet vi definierar mobilnät, då är HETNET sannolikt definitionen av 5G. Frågor som vem som skall bygga infrastrukturen, vem som bygger basstationerna inomhus och hur operatörerna ska ta betalt från den som har basstationen hemma är intrikata.

Effektiviserade utomhusnät
Utomhusbasstationerna i framtidens mobilnät kommer kännetecknas av förenklad drift, enklare nätverkshantering och högre energieffektivitet. Kostnaden för varje överfört paket måste minska jämför med dagens nät.

Adaptiva antenner är en viktig komponent för att nå de ökade bandbreddskraven och kommer att användas för att öka datahastigheten utan att samtidigt öka behovet av bandbredd.

Så vad är 5G?
Ett försök att definiera 5G skulle kunna vara ”intelligent trådlös teknik som kan sammankoppla världen utan gränser”. Den stora frågan är om termen 5G inte överskuggas av den intressanta teknikutveckling som ligger framför oss. I framtiden lär 4G eller 5G ta steget från alternativ uppkopplingsväg mot omvärlden till en primär uppkopplingsväg.
– I framtiden kommer vi se mindre tekniska generationsskiften. Benämningen av näten som 4G eller 5G är inte en stor sak, menar Jens Zander vid KTH.

 

Artikeln var publicerad i SKEF News nummer 4 · 2012
+Ulf Seijmer

HSUPA router med WLAN: 3G router broschyren

Naturligtvis gjorde jag även en broschyr för 3G routern RUT-105 med WLAN. Vad är en HSUPA router utan broschyr? Inte den mest uttömmande publikationen jag gjort kanske, men det viktigaste framgår där som att routern har WPA/WPA2 kryptering och fall-back till HSDPA, EDGE, GPRS och UMTS.

3G router med WLAN idag stor lansering!

Pressrelease, videorelease, nya produktbilder och en uppdatering av vår hemsida. Allt kretsar kring dagens produktnyhet: 3G routern med inbyggt WLAN. En robust, industrianpassad turbo 3G router med trådlöst nätverk. Andra användbara funktioner är Power Over Ethernet och VPN, GRE tunnel osv. Så här ser den ut:

En kul detalj är att  produktfotona av 3G routern med WLAN är gjorda inhouse med HDR teknik. Känner själv att det ger ett riktigt bra djup till produkterna. Tack vare fotografering på blankt underlag finns det dessutom en förvisso nedtonad spegling och skugga, men icke desto mindre, det är äkta ”skuggvara”.

En annan sak som jag är riktigt nöjd med i den här produktlanseringen är filmen/videoreleasen som vi gjorde. För det första sticker musiken ut. Den börjar klassiskt vilket inte är min paradgren även om jag egentligen borde ha en portion klassisk musik i blodet. Senare övergår den i en blåssektion vilket inte heller är mitt paradinstrument. Resultatet blev ändå över förväntan, kanske var det de dubbla basslingorna (definitivt mitt paradinstrument) som gör att ljudbilden blir komplett?

Vad gäller resten av videoklippet så är den som du själv ser uppdelad i två delar. Det vi ville lyfta fram i den här lanseringen är just att 3G routern är trådlösare, den har både 3G med HSUPA teknik och WLAN med WPA/WPA2 kryptering.

WLAN modul i Aktuell Säkerhet

WLAN modulRadiomodulen med I/O och WLAN från RFM publicerades nyligen i Aktuell Säkerhet vilket vi blev varse idag. Under rubriken sensormodul för nät beskrivs modulens WSN802G från RFM.

Modulen har mött stort intresse från media och, framförallt, från kunder inom vitt skilda branscher. Den lilla modulen med stora möjligheter skapar många nya tankar och idéer om hur trådlöst kan användas.