About me

I have worked since the early 90’s building companies and brands in wireless communications. Worked in roles such as Country manager, technical sales and marketing.

In my current roles I combine my skills. I am a marketer, technology geek and customer focused sales person, all in one. Through a combination of responsiveness, know-how and curiosity I drive business to the companies I work for. Both generating new sales to our webshop, lead generation and administration of large accounts. A good day is when I can push the boundaries and surpass myself.

One Comment

  1. Hej Ulf, halkade in på ditt videobloggande när jag surfade runt för att hitta mer om företagsbloggande. Skriver på en handledning (i pappersformat för att nå chefer som är ovana) om Facebook och andra sociala medier och hur de kan öka medarbetarnas etiska medvetande om vad som ok/bra att skriva om. Kan jag nämna ditt namn och företag som ex på videobloggande?
    Elisabeth

Leave a Comment