Endast 100 arbetsdagar med 3g kvar: hög tid att agera

Allt har sin tid: fet-tv, telefoner med nummerskivor, vänstertrafik. Men allt det där hör till det förgångna. Om bara 150 arbetsdagar kommer vi att kunna skriva upp 3g på listan över teknik som haft sin tid, teknik som är daterad. Och likt vänstertrafiken hade ett bäst före-datum, finns det datum även här. Om ytterligare litet …

Luften är fri även för Jon Karlung (krönika)

Fria frekvenser är just fria. Det är kanske den mest demokratiserade användningen av frekvensband man kan tänka sig. Det finns regler för banden, de är tillgängliga för alla och det gör att de är en lika demokratiskt fördelad resurs som luften vi andas, typ. Men, även om luften är fri, så finns inte en gemensam …

2022 -upp är ned, och ned är upp

Det finns mycket att säga om 2022. Man skulle kunna kalla det året som var ett magplask, eller året som vände upp och ned på mycket. Hur mycket mer omvälvande kan ett år bli? Mitt i denna upp och nedvända världsordning, passar det då inte bra att vi just nu får se en ny 5G-standard födas, utan basstationer och cellulär infrastruktur? Tvärt emot vad vi väntat oss skulle hända.

Håll truten

En svensk håller truten

Vi lever i en turbulent tid. Corona. Klimathot. Vapenskramlande Ryssar. Numera är vapenskramlande synonymt med attacker på IT-system. Vi har i färskt minne en kommun i norra Sverige som utsattes för en attack 2021, och en stor matkedja drabbades hårt. Nu kanske de inte har något med Ryssland att göra, men trenden är oroväckande. IT-hoten …

Mångfald är viktigt i kommunikationsbranschen

Vi lever i en uppkopplad värld som ibland vill koppla ned oss när det minst passar oss. Det kan vara ett SMS som inte når fram, dålig inomhustäckning i köpcentret, svarta fläckar på täckningskartan eller Rakel som får radiohicka en nyårsnatt. Post och Telestyrelsen har identifierat detta som viktigt, myndigheten föreslår nya regler om driftsäkerhet …

Rakeloredan berodde på användarna enligt MSB

Kommunikationen i Rakelnätet fungerade inte optimalt under den stora skogsbranden i Västmanland, det är något som flertalet personer på plats rapporterat om. Problemet har inte varit tekniken, utan användningen av Rakelsystemet enligt MSB. MSBs roll under branden var att stötta med teknik och se till att nätet fungerade enligt Emil Granström, leveransansvarig Rakel. MSB lånade …

GSM stängs ned inom kort? [debattartikel SKEF News]

Därefter gick ryktena på högvarv både online och offline att samma sak snart skulle drabba resten av världen. En del ansåg att det skulle vara bra att gå över till 3G och LTE snarast för att det snart säkert var dags i Sverige också att stänga ned GSM. Saken är den att en rad maskiner, några miljoner elmätare och en betyande andel larmsystem är uppkopplade via GSM, det är därmed inte helt enkelt att bara byta ut allt detta i en handvändning. Så att GSM är dödsdömt, det vill jag hävda är fel. Visst är såväl 3G och LTE framtiden, men GSM är inte dödsdömt, ingen av de svenska operatörerna verkar ha planer på att stänga ned näten. GSM är dyrare att drifta än 3G och LTE, men det sker fortfarande en utbyggnad och uppdatering av nätet.

Om mobilnäten

De senaste veckornas debatt om mobilnäten pekar på att en minister inte tycks se några brister (Anna-Karin Hatt) och en annan ser brister så fort man kommer utanför tätbebyggt område (Monica Green). Med anledning av det skrev jag en debattartikel.

Svenska operatörer når inte förväntningarna

När Svenskt kvalitetsindex presenterade mobilmarknaden framhölls att operatörerna inte levt upp till kundernas förväntningar när det gäller täckning och kapacitet, i 2012 års statistik från landets konsumentvägledningar är mobilmarknaden också välrepresenterad. Samtidigt lägger operatörerna sannolikt stor energi på att lösa problemen som är en förutsättning för den mobila livsstil som breder ut sig. Sveriges Radio …