Is metaverse and 6G the same thing?

The metaverse is a network of virtual worlds with a focus on social connections. It is said to be the next version of the Internet with a single universal virtual world. I have defined 6G to be a technology that “unites different worlds, the human, physical and digital worlds, into one. ” SO, will 6G be the same as metaverse? Or is metaverse something else?

IoT-trender hälsa

IoT trender #2 hälsa

En av de viktiga sakerna med IoT är dess förmåga att kunna demokratisera. Genom att många saker som tidigare bara gick att kontrollera med proffsutrustning eller med allmänt tillgänglig, men dyr hårdvara, nu går att köpa billigare och är allmänt tillgänglig så är IoT en kraft som rätt utnyttjad demokratiserar genom teknik. Inom hälsa finns det många områden på frammarsch, både för de som är friska och de som är sjuka.

Håll truten

En svensk håller truten

Vi lever i en turbulent tid. Corona. Klimathot. Vapenskramlande Ryssar. Numera är vapenskramlande synonymt med attacker på IT-system. Vi har i färskt minne en kommun i norra Sverige som utsattes för en attack 2021, och en stor matkedja drabbades hårt. Nu kanske de inte har något med Ryssland att göra, men trenden är oroväckande. IT-hoten …

Keystrokes away from shutting down important systems

More and more machines and systems are being connected online, in some cases without passwords – making them accessible to people with the wrong intentions. A few years ago, I wrote an article about how Swedish Radio had noticed that connected systems could be reached relatively easily. The investigation revealed a number of shortcomings in …