Om mobilnäten

De senaste veckornas debatt om mobilnäten pekar på att en minister inte tycks se några brister (Anna-Karin Hatt) och en annan ser brister så fort man kommer utanför tätbebyggt område (Monica Green). Med anledning av det skrev jag en debattartikel.