Åskskydda ditt trådlösa nät

Med anledning av ett antal samtal och ett forumsinlägg om åskskydd beslöt vi uppdatera vår hemsida med en sektion om åskskydd. Radiomodem, 3G routrar eller GSM modem, frågeställningen är densamma oavsett trådlös teknik.