Beyond Bluetooth: Navigating the IoT Landscape with BLE

Dive into the world of Bluetooth Low Energy (BLE) and witness its transformative journey from Nokia’s Wibree to becoming an IoT powerhouse. Uncover the efficiency, versatility, and industry applications reshaping wireless connectivity. Explore this in-depth guide now.

RFM pressrelease

Induo har slutit ett avtal med RFM som tillverkar radiomodem, WLAN, Zigbee och andra produkter för trådlös kommunikation. Vi skickade en pressrelease om detta igår vilket redan nu uppmärksammats: Telekomidag  Induo ny distributör för RFM Elektronik i Norden: RFM utser Induo till strategisk partner Elektroniktidningen: RFM hos Induo Evertiq: Induo ny distributör för RFM