Traderas sökordskampanj fegar ur

Att Tradera och en del andra företag levererar tveksamt innehåll i Googleannonser har jag sett massor av exempel på. Några av de värsta har jag skickat vidare, bland annat till Apsis som publicerade ett par lysande exempel i De mest katastrofala annonserna 2008 Dock ser 2009 litet enformigare ut, Tradera har övergett upplägget med att lägga …