Pressinföranden UR5i HSUPA router

Att Conel och Induo i nära samarbete arbetat fram specifikationen för den nya HSUPA routern UR5i har uppmärksammats i bland annat Skydd och Säkerhet och SecurityWorldHotel.