Digitala trygghetslarm ritar om kartan

test av larmTrygghetslarm är en tjänst som ska underlätta för brukaren att få hjälp vid behov, det är samtidigt en i omfattande kedja med flera aktörer som skall samverka och fungera tillsammans. Vi står inför en framtida utmaning när upp till 200 000 trygghetslarm i Sverige ska bytas ut. Regeringsuppdraget Digitala Trygghetslarm har varit verksamt i tre år och visar att det behövs ett samarbete mellan tillverkare, operatörer, larmcentraler och kommuner.

Trygghetslarm via Rakel
I höstas presenterade MSB ett abonnemang för Rakel som kan lämpa sig för tillexempel trygghetslarm. Under våren kommer två av de kommuner som visat intresse för lösningen att vara med i ett pilotprojekt där Rakel används som trygghetslarm. Urban Rönnqvist, Funktionsansvarig hos MSB, menar att många kommuner de talar med anför att system med larmbärare som GSM och fast telefoni inte fungerar tillfredsställande som trygghetslarm på grund av blandningen av analog och digital teknik.

-Att Rakel är ett lämpligt system finns ingen tvivel om att addera trygghetslarm till Rakel gör ju inte att infrastrukturen ändras på något sätt. Det som anges som problemområden i andra tekniker fungerar i Rakel som har reservkraft och krypterad överföring, menar Urban.

Alternativet GSM
Ett alternativ till Rakel kan vara ett väl utformat GSM-larm. -GSM-baserade larm har en god tillförlitlighet, särskilt om man har ett larmsystem som kontrollerar uppkopplingen regelbundet. GSM nätet har högre tillförlitlighet än det fasta telenätet då uppkopplingen i GSM-larmsystem kan kontrolleras, något som ger högre tillförlitlighet än fast telefoni i slutändan, menar Torbjörn Ferndahl Multicom Security Marknadschef

Ett GSM larm som kopplar upp sig via GPRS och även har möjlighet att skicka larm via SMS har en högre tillförlitlighet än ett larm som bara använder en uppkopplingsväg. Kombinerar man både SMS och GPRS i ett larm då får man upp tillförlitligheten med några procentenheter vilket är mycket i larmsammanhang visar statistik från Multicom Security. Tillför man dessutom tal till SMS och GPRS, då ökar tillförlitligheten ytterligare.

Hjälpmedelsinstitutet publicerade nyligen en rapport som indikerar att ett GSM-baserat trygghetslarm med GPS kan ge stora vinster för dementa, redan efter 3,5 månader blir larmet en lönsam satsning för kommunen rent ekonomiskt. Till det skall räknas samhällsvinsterna och den ökade livskvaliten för den som bär larmet.

Artikeln var publicerad i SKEF News nummer 1 · 2013
+Ulf Seijmer