Freeday: ladda ned högupplöst bild gratis

Jag bjuder på en bild ur mitt egna bildarkiv. Naturligtvis uppskattar jag om du kan ange mig [Ulf Seijmer] som fotograf. Friday is freeday, klicka på bilden för att ladda hem:

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine