Hjälp…!?

Hjälp verkar många behöva när det gäller nyårslöften. Har hört många som avgett som nyårslöfte att börja på twitter, hur ligger de till så här snart tre veckor in på det nya året? Är du en av de som nyårslovat att börja twittra, hur går det?