Kör wordpress lokalt på MAC

Just att kunna köra wordpress lokalt är något jag funderat på men inte tagit tag i förrän idag. Det hela är ganska enkelt, jag skriver dock denna guide för att komma ihåg om jag själv glömmer.

1. Hämta och installera MAMP genom att dra den till programmappen.  (MAMP inte Pro-versionen)
2. Starta MAMP, klicka på Preferences, därefter Ports och ange följande:

Under ports ange default 8888 för Apache och 8889 för MySQL
På PHP-fliken så låter du det vara den senaste versionen
Under Apache anger du den mapp där du vill lägga din wordpressinstallation lokalt.

Tryck OK och start servers.

3. Nu borde din webläsare hoppat igång, om inte klicka open start page. Klicka på phpMyAdmin. Ange en ny databas (create database), i exemplet kallar vi den wordpress klicka sen på create.

4. Hämta WordPress i svensk version tillexempel, packa upp den och kopiera in alla filer i den mapp du angett i MAMP under Apache ovan.

5. I din webläsare anger du localhost:8888 om det var det du angav som portnummer ovan.

6. Klicka dig vidare i installeraren, är du osäker så söker du på nätet. Dessa värden är de du skall ange under installationen:

database name: wordpress
database host/server: localhost
database user: root
database password: root

7. Nu är du klar att åka. Vill du sätta upp ytterligare en sajt, stäng av MAMP, byt sökväg för Apache, starta igen och ange förslagsvis en ny databas i MySQL.