Tetralogi på #YouTube och #MyNewsdesk

Tetralogi, inte kvaletta på listan mest använda ord under 2000-talet. “En tetralogi (även kallad kvadrologi) är en sammanhållen grupp av fyra verk inom något konstnärligt område.” -Wikipedia

Vi lanserar idag ett SMS-larm för fordonsmontage och upplyfta av de åtskilliga 1000 tittare som tagit del av MMS kamerans videosnuttar sedan förra våren satsade vi litet tid på ett par längre videoklipp med en mer djuplodande produktpresentation.

Det var en osedvanligt strulig väg att få fram dessa klipp. När jag skulle filma hade jag ont om tid för det första, en dålig ingångsparameter rent generellt. Sedan visade det sig att jag glömt slå av mikrofonen efter filmningen på Scanautomatic så batteriet i micken var helt slut. Vidare hade jag glömt snabbfästet till kamerastativet hemma. Snabbmarsch till Globen för att köpa batteri och därefter tejpade jag kameran på ett produktställ och hann klämma in filmningen mitt emellan två kundbesök.

Laddade upp allt på YouTube för att därifrån spara ned MP4 versioner av de fyra filmerna som jag använde på MyNewsdesk som videorelease. På det sättet sparar man massor av tid i att omkoda allt till MP4. YouTube gör jobbet snabbare helt enkelt, storleken blir jättebra och kvaliten ok.

Vilken del av tetralogin som är min favorit? Del 2, längst men bäst.