Luften är fri även för Jon Karlung (krönika)

Fria frekvenser är just fria. Det är kanske den mest demokratiserade användningen av frekvensband man kan tänka sig. Det finns regler för banden, de är tillgängliga för alla och det gör att de är en lika demokratiskt fördelad resurs som luften vi andas, typ. Men, även om luften är fri, så finns inte en gemensam …