Luften är fri även för Jon Karlung (krönika)

Fria frekvenser är just fria. Det är kanske den mest demokratiserade användningen av frekvensband man kan tänka sig. Det finns regler för banden, de är tillgängliga för alla och det gör att de är en lika demokratiskt fördelad resurs som luften vi andas, typ. Men, även om luften är fri, så finns inte en gemensam internationell strategi för en kontinuerlig tillväxt av fria band.

Frekvenser tilldelas av ITU, Internationella Tele Unionen. Den internationella frekvensplaneringen är långsiktig, från idé till verklighet tar det ofta 10-12 år att realisera en idé via ITU. Ett sådant exempel är när 3G-bandet på 2,6 GHz-bandet skulle tas fram. Detta började diskuteras inom ITU 1997, beslutades år 2000 och började byggas ut år 2009.

För redan 10 år sedan påpekade jag i ett antal artiklar (en av dem hittar du här) att det inte fanns långsiktiga strategier för frekvenstilldelning av fria band. Jag såg att 868 öppnats som komplement till 433 MHz, men det fanns ingen fortsättning efter det. Att det inte har skett kan vara för att det inte finns någon jättesynkad lobbyverksamhet av de som äger frågan. LoRa Alliance, WiFi alliance med flera springer inte i samma takt som 3GPP vad det verkar från sidan.

Så hur löser man frågan då när man måste gräva där man står? LoRa Alliance verkar tänka att 2.4 GHz är ett bra band att flytta trafiken till som komplement till 868. Kanske inte det bästa stället att flytta tekniken, men det är det enda som är plausibelt med tanke på tillgången.

Så vad betyder rubriken då? Vad har Jon Karlung med detta att göra? Jo, i en rad artiklar trummades Jons budskap ut. Budskapet var att PTS stryper den “tekniskt supersnabba WiFi 6E”. Bra klickbete förmodar jag, men det är inte PTS som stryper trafiken. Frekvenserna är likriktade i hela EU, det är inte PTS fel. I USA finns det fler frekvenser för ändamålet, där finns det också utsikter till högre prestanda. Jon liknade strypningen med A-traktorer som vi är ensamma om i Sverige, men det borde kanske varit en EU-moppe som borde illustrerat fenomenet?

Jon, jag beklagar att inte de fria banden kan erbjuda rätt förutsättningar, men om du vill göra skillnad så börja lobba för WiFi-band som kan vara tillgängliga runt 2040. Innan dess är det svårt att göra något. Fria frekvenser är en förutsättning för en demokratisk framtid, men det sker alldeles för få initiativ för att få till flera, rimliga, frekvenser.