How to fail with IoT

It is said that 74 percent of all Internet of Things ventures fail. That means 26 succeed, but 74 percent fizzle out for some reason. The Internet of Things is an enabler of the future. With the Internet of Things, we will be able to optimize irrigation in agriculture, we will be able to optimize …

Frekvensbristen snedvrider marknaden

Under hösten 2011 presenterades den Digitala Agendan för Sverige som sätter de övergripande IT-målen de kommande åren. För att nå en del av målen krävs att fler frekvensband frigörs för mobilt bredband och inom hela EU arbetas det febrilt med att hitta mer utrymme för de kommande årens växande behov av mobiltelefoni och mobilt bredband. …