IoT-trender hälsa

IoT trender #2 hälsa

En av de viktiga sakerna med IoT är dess förmåga att kunna demokratisera. Genom att många saker som tidigare bara gick att kontrollera med proffsutrustning eller med allmänt tillgänglig, men dyr hårdvara, nu går att köpa billigare och är allmänt tillgänglig så är IoT en kraft som rätt utnyttjad demokratiserar genom teknik. Inom hälsa finns det många områden på frammarsch, både för de som är friska och de som är sjuka.