IoT trender #2 hälsa

I efterdyningarna av Covid-pandemins första, andra och tredje våg (eller var det fler?) så har fokus förflyttats till hälsa som ju varit viktigt tidigare, men nu fått ett ansikte till. Det här är ju ett rätt vitt begrepp, så låt mig bena ut vad jag menar.

IoT trender #2 hälsa

Men först, en av de viktiga sakerna med IoT är dess förmåga att kunna demokratisera. Genom att många saker som tidigare bara gick att kontrollera med proffsutrustning eller med allmänt tillgänglig, men dyr hårdvara, nu går att köpa billigare och är allmänt tillgänglig så är IoT en kraft som rätt utnyttjad demokratiserar genom teknik tycker jag.

Om man ser till IoT och hälsa finns det ett par huvudområden där mycket kommer hända inom närtid och framtid:

1. Me of Things
2. Sensorer luftkvalitet
3. Vård i hemmet
4. Förebyggande vård för alla

1. Me of Things

IoT-trender hälsaMe of Things, är mitt begrepp för IoT-sensorer som vi bär med oss. I ett senare inlägg kommer jag skriva mer om exakt vad Me of Things kan användas till ur ett bredare begrepp. Men inom hälsa kan Me of Things vara sensorer som kan mäta vår puls, vår kroppstemperatur, vårt blodtryck, vår andning och kanske aspekter som blodsocker och syresättning. Om du hängt med så vet du att en del av dessa sensorer redan idag finns i saker, sensorer vi bär på kroppen som exempelvis Apple Watch, som jag ser som en av dem som drivit denna utveckling. Det har cirkulerat rykten om att Apple Watch Series 8 skulle få nya sensorer som kroppstermometer, blodtrycksmätare och en blodsockermätare. Nu är allt gissningar om vad som kommer i framtida versioner så klart men många av dessa verkar troligen lanseras först om 2-4 år. Me of Things kan teoretiskt byggas in i andra saker vi bär med oss som våra hörlurar vilket skulle kunna mäta puls, temperatur exempelvis. De kan också bäddas in i uppkopplade kuddar eller täcken som kan analysera vårt sömnmönster och förmedla viktig data om vår hälsa.

2. Sensorer för luftkvalitet

Rent vatten är viktigt och något vi tar för givet. Men hur är det med luften vi andas? Luftkvalitet inomhus är en av de viktigaste faktorerna för mänskligt välbefinnande. Eftersom merparten av oss dessutom tillbringar större delen av vår tid inomhus måste vi vara säkra på att vi vistas i utrymmen med hälsosam luft. Efter COVID-pandemin har fokus ökat på ren luft, arbetsplatser, offentliga platser och kollektivtrafik är tre platser där detta är efterfrågat och mätning i större skala skulle kunna ge en bättre bild av läget.

En studie i Storbritannien kartlade brittiska kontorsmiljöer och påverkan från luftkvalitet. I denna studie konstaterades att prestationer sjunker när koldioxidnivåer är höga. Resultaten av studien bekräftar idén att ju mer koldioxid det finns i luften, desto lägre produktivitet. Anställda arbetade 60 % snabbare med lägre koldioxidhalter och deras testresultat förbättrades med upp till 12 %.

Spridning av virus sker sannolikt lättare när det är rätt temperatur och luftfuktighet i luften, medan CO2 och andra luftkvalitetsparametrar är en tydlig indikation på att något inte är som det skall med luftcirkulationen.

3. Vård i hemmet

Det finns en enorm vinst i att med hjälp av digitaliseringen flytta vården hem till patienten, istället för patienten till vårdinrättningen. Det finns samhällsvinster, det finns en vinst för individen. Med hjälp av IoT är det möjligt att bygga system för vård i hemmet där patienten själv tar prover, bokar digitala läkarbesök och kan vara i den miljön som är lugnast och tryggast för individen, men med ständig uppkoppling och monitorering. Genom att sensorer blir allt billigare så går det att öka dessa insatser så att det når fler patienter till samma kostnad. Återigen en demokratisering, där IoT driver utvecklingen.

4. Förebyggande hälsa

IoT-trender hälsa 2Förebyggande hälsa är på sätt och vis relaterad till “Me of Things”. Sensorer för att förstå hälsotillstånd kommer att användas i mycket större utsträckning än i dag. Idag finns det sensorer som i kategorin vård i hemmet skickar mätdata till vår läkare. I framtiden kommer dessa sensorer att bäras av många fler människor, och inte bara av gamla och sjuka, utan även av friska människor. Detta kan användas för att få tidiga indikationer på hälsoproblem. Och det här öppnar för en ny marknad där vår husläkare kan ringa upp oss och fråga rakt ut -vad händer i ditt liv just nu, jag ser en oroväckande utveckling av dina hälsovärden.