Induo på MySpace?

Jag producerar all vår musik till vår marknadsföring internt, vad kunde vara mer naturligt än att lägga upp den på MySpace? Många har frågat om vi inte kunde samla ihop alla ljudklipp. MySpace tillåter bara 10 ljudklipp så vi har lagt upp ett par av dem på myspace, lyssna mer på MySpace