När tryggheten byts mot oro

Att spara pengar är idag en stor del av själva idén med offentlig upphandling (och att överklaga om man inte vinner affären verkar också vara en etablerad del av själva processen). Tidigare i somras drabbades både kortterminaler och trygghetslarm av avbrott, troligen på grund av fel i en server. 13 000 kortterminaler och en mängd …