När tryggheten byts mot oro

Att spara pengar är idag en stor del av själva idén med offentlig upphandling (och att överklaga om man inte vinner affären verkar också vara en etablerad del av själva processen).

Tidigare i somras drabbades både kortterminaler och trygghetslarm av avbrott, troligen på grund av fel i en server. 13 000 kortterminaler och en mängd trygghetslarm (ungefär 20 procent av alla trygghetslarm i Sverige) drabbades enligt TT. Tryggheten blev otrygghet. Jag har sett från första parkett vad trygghetslarm kan göra för gamla som vill bo kvar hemma så länge det går, en självklarhet som vi måste värna om.

Redundanta system

Hårdvarufel kan vem som helst råka ut för, men det viktiga är att ha redundanta system så att slutanvändaren inte påverkas. Det är säkert både dyrare per användare och något mer krångligt att lösa larm med redundans, men i dagens samhälle och i moderna system är det något vi kan och bör förvänta oss att leverantörer kan leverera.

Det är också här styrkan hos många av SKEF:s medlemsföretag finns, vi är bra på att skapa robusta lösningar som inte nödvändigtvis ligger i topp när man sorterar på lägsta pris på prisjakt.se – men det är inte heller poängen. Åsa Trolle, enhetschef för teknik och service på Östersunds kommun, säger till TT att leverantörer borde kunna prioritera viktiga samhällsfunktioner, och kanske se över om de ska ha en annan lösning när det gäller trygghetslarm. Att det inte ska vara samma lösning som för andra tjänster.

En sommarsoppa

Naturligtvis vore det bästa om kritiska system kunde använda sig av de system som är byggda för att hantera kritisk information, om och om igen, dag ut och dag in. Mobilnäten är bra i de flesta fall, men de är inte tillgängliga jämt.

Ett annat problem enligt de kommuner TT talat med är att det blir en extra osäkerhet och förvirring när leverantörsled staplas på varandra utan att kommunerna kan ha direktkontakt med samtliga inblandade i kedjan – ett finare sätt att beskriva en sommarsoppa med andra ord.

Jag hoppas att sådana här situationer för debatten att blossa upp, och alla medlemmar som jobbar med att skapa robusta trådlösa system att kämpa litet härdare för att vinna gehör för de fina lösningar vi jobbar med. Den mänskliga faktorn kan dock ibland spela spratt, se bara MSB:s Hesa Fredrik-attack i somras, men det är en helt annan krönika.