Fastighetsägare försenar

5G försenas ytterligare?

En dom fattades nyligen av högsta domstolen. Enligt domen får en operatör som idag använder sex fastigheter i Luleå för att montera upp sin basstationer ersätta sitt nuvarande hyresavtal med så kallad ledningsrätt. Detta innebär ett avbräck för fastighetsägaren, eftersom den med ledningsrätt har rätt att få ett avsevärt fördelaktigare upplägg på obegränsad tid. Detta …