5G försenas ytterligare?

En dom fattades nyligen av högsta domstolen. Enligt domen får en operatör som idag använder sex fastigheter i Luleå för att montera upp sin basstationer ersätta sitt nuvarande hyresavtal med så kallad ledningsrätt. Detta innebär ett avbräck för fastighetsägaren, eftersom den med ledningsrätt har rätt att få ett avsevärt fördelaktigare upplägg på obegränsad tid. Detta skulle innebära tillgång för ledningsdragning, för att sätta upp antenner och för att montera övrig utrustning på obegränsad tid.

Äganderätt äventyras, 5G försenas?

I en debattartikel menar Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta att detta kraftigt begränsar fastighetsägarens äganderätt. De menar att till skillnad från ett hyresavtal innebär ledningsrätt stora nackdelar för fastighetsägare. Ledningsrätt ersätts med en engångssumma och en summa som är väsentligt lägre i jämförelse med basstationshyra. Ledningsrätten är evig. Oavsett om byggnaden byter ägare, så kvarstår den.

I debattartikeln menar de två organisationerna att detta kan få konsekvenser för utbyggnaden av 5G i Sverige. De menar att fastighetsägare riskerar att bli mer tveksamma till att teckna nya hyresavtal för basstationer om man känner att det finns en risk för att operatören i framtiden skall ansöka om ledningsrätt.

Fler förseningar, eller?

Jag tycker att vi redan haft vår beskärda del av fördröjningar i 5G-utbyggnaden, så vi behöver inte fler. Vi har haft återkommande problem med våra 5G-auktioner, och vi har haft fördröjningar i form av komponentbrist. Så nu hoppas jag att inte allt för många fastighetsägare känner en oro här, och i nuläget så känner jag att problemet potentiellt är störst i storstäder. Så länge det handlar om att byta ut gamla basstationer är detta inget som berör oss, men om det skall byggas yttäckning i städer så kan det helt klart ha en påverkan.