Sigfox ansöker om konkursskydd

Sigfox benämns IoT-startup, men har varit igång i över 10 år. De har tagit in över 300 miljoner dollar i riskkapital. 2016 värderades det till cirka 600 miljoner euro. Ett år senare beskrevs det som en “unicorn” – alltså värderat till över 1 miljard dollar. Ambitionen har varit att bygga en global IoT-struktur med hjälp av en egenutvecklad teknik för trådlösa lågenerginätverk, LPWA. Tekniken används i kanske framförallt sensorer över stora delar av världen.

Sigfox ansöker om konkurs

Sigfox har nu ansökt om konkursskydd i Frankrike. Man saknar kapital för att driva företaget vidare. Man hänvisar till långsam försäljning och utmanande förhållanden i IoT-branschen på grund av Covid.

Skrapar litet på ytan

Här måste jag direkt slå i bromsen innan jag skriver vidare. Företaget hänvisar till ökad konkurrens och komponentbrist på grund av Covid. Okej, låt oss fastslå detta. Covid har inte varit en bromskloss för många i IoT-branschen, tvärt om, men marknaden har kanske viktat in andra konkurrensfaktorer än den gjort tidigare. Ökad konkurrens är definitivt något som drabbat Sigfox. Under Covid har behovet av trygga och stabila samarbeten ökat. Att kunna luta sig på en operatör som har en infrastruktur byggd för att fungera även i kris, ger en annan trygghet än en mindre spelare. En annan faktor, något jag tagit upp tidigare, är att Sigfox, likt LoRa, inte bygger på ett eget frekvensspektrum. Man kan aldrig garantera tillgången till kanalen, så SLA-er och liknande blir helt omöjliga att skriva. Det sista som hade kunnat vara en konkurrensfördel är det inte, kostnaden. Idag är kostnaden för att använda en operatörs uppbyggda, etablerade infrastruktur väldigt låg. En infrastruktur som är säker, skalbar och tillgänglig, detta skiljer sig markant från Sigfox i avseende på prestanda men inte i avseende på pris. Klart att Sigfox behöver kapital för att bygga yttäckning, och det betyder att man måste ta betalt för tjänsten.

Sixfox säger att det nuvarande nätverket sträcker sig över 75 länder, där det hanteras av lika många operatörer. Idag finns20 miljoner anslutna Things som skickar 80 miljoner meddelanden per dag. Dock, företagets ekonomi är ett sorgebarn. Man uppvisade senaste bokslutsåret en nettoförlust på nästan 91 miljoner euro, att jämföra med intäkterna på drygt 24 miljoner euro.

Komponentbrist

Åter till ansökan. Man konstaterar också att verksamheten påverkats av en brist på elektroniska komponenter. Det är helt klart ett problem många brottas med. Samtidigt är komponenttillverkare också de som investerat i Sigfox-tekniken, så hade den varit het hade kanske maskinerna gått för fullt, tänker jag.

De egentliga problemen borde inte vara någon större överraskning. Enligt French Tech Journal hade Sigfox revisorer i september utfärdat en varning om att företaget måste skaffa finansiering före årets slut. Finansieringen har ännu inte kommit till stånd. Konkursförfarandet omfattar både Sigfox och dotterbolaget Sigfox France SAS (operatör i Frankrike).

Sigfox vs LoRaWAN

LoRa- och LoRaWan-nätverken är en öppen standard som upprätthålls av LoRa Alliance. Alla organisationer kan installera och driva ett LoRa-nät och använda LoRa-kompatibla enheter. LoRa Alliance anser att öppenhet skapar acceptans. Sigfox är ett proprietärt nätverk. Företaget tillåter endast en enda operatör per land. För att använda Sigfox enheter krävs därför att man tecknar ett abonnemang med den lokala operatören.

Det är också där hela Sigfox-upplägget haltar tycker jag, det är för likt en vanlig operatörs tjänster utan egentliga fördelar mer än att man gör något som går litet mot strömmen, men det kan ju finnas en mening med det också ibland.

Det finns många andra sätt att gå utanför ett samarbete med en traditionell operatör, man kan bygga sin egen radioinfrastruktur exempelvis, men den typen av upplägg är något helt annat än Sigfox. Sigfox bygger på att försöka göra det de stora operatörerna gör fast på eget sätt. Med ett eget radionät blir du istället din egen operatör.

Inte först och inte sist

Om man skall se samband som är enkla, standarder med X på slutet har svårt att överleva. Jag tänker på Betamax, Wimax och nu Sigfox. Det spelar ingen roll hur bra de är på pappret, men i verkligheten är det inte lätt att hitta en egen väg.