Spara 49 900 kr på egen radonsanering

Ett off topicinlägg? Nja egentligen inte. Det här är ju min privata blogg som jag skriver på min fritid. Måhända har mest rymts jobbrelaterade saker men här kommer ett off-marknadsföring-topic-inlägg.

Gjorde en radonmätning förra vintern. Nedslående resultat. Nära 400 bq/m3 med ett gränsvärde på 200 bq/m3. Tog kontakt med en radonkonsult som kom och hummade, skakade på huvudet och kliade sig i skägget. Radonet kommer från marken och rullstensåsen huset är byggt på, så långt var vi överens. De bästa åtgärderna var smalrörsmetoden i kombination med utsugsfläktar tyckte han. Värt att prova sa han. Dyrt, fult och utrymmeskrävande och minst 50 000 utan garantier om bättre inneluft löd domen. Nedslående, jag ringde en annan gubbe. Vi var överens om att rent teoretiskt så handlar framgången till att förbättra inomhusluften primärt om att skapa ett undertryck under huset. Det är detsamma som smalrörsmetoden och radonsugar gör. Han rekommenderade att jag började med två fläktar som borde ta de 2/3 av huset som har torpargrund. Omkring 20 000 skulle det kosta. För två fläktar? Varför inte testa själv. Som utgångspunkt kan man göra korttidsmätningar à 600 kr per mätningstillfälle och däremellan ändra förutsättningarna. Man kan mäta många gånger för 20 000 kr…

Jag satte igen alla gluggar utom två i grunden där två utsugsfläktar modell större placerades. På det sättet blir grunden relativt tät för att skapa ett undertryck. När det återigen gick att mäta radonet (eldningssäsongen började) så testade vi först en mätning utan fläktar för att ta ett referensvärde på det nyisolerade huset. Ett värde på över 500 bq/m3 med en korttidsmätning kändes minst sagt nedslående. Ett ännu högre värde…

Vi beställde ett nytt mätningskit och började vår senaste mätning en vecka innan jul med fläktarna på för fullt. I tre veckors tid firade vi jul med kyla utomhus, fläktar på full fart och med en viss stöttning av ventilationen med att badrumsfläktarna fick gå litet extra. Efter avslutad mätning skickade vi in dosorna och fick tillbaka mätresultatet idag. 80 bq/m3 på nedervåningen och 160 bq/m3 på övervåningen. Kostnaden för denna åtgärd: 100 kr för en  stos för anslutning av den ena fläkten. Resten av hårdvaran (2 st kanalfläktar) hade jag liggande. Hade jag inte haft det hade kostnaden landat på runt 2 500 kr för fläktarna.

Ett annat sätt att lösa det hade varit med en radonbrunn för 19 000 kr + installation (3-4 m djupt hål måste grävas). Nackdelen nu är att jag till viss del fläktar ut uppvärmd luft och det är ett problem jag måste ta i tu med. Å andra sidan har jag ett överdimensionerat fläktsystem eftersom gränsvärde för närvarande är 200 bq/m3, jag borde alltså kunna sänka ventilationen något. För att inte behöva köra systemet för jämnan så räknar jag med att implementera en timerstyrd, trådlös styrning av fläktarna i mitt hemautomationssystem så att de slås på ett par timmar innan vi anländer hem under eldningssäsongen.