Mobitex hotas av nedskärningar

Redan till årsskiftet 2009/2010 diskuterades en stängning av Mobitex radioaccessnät. Den gången räddades nätet av användarna då ett antal aktörer gick in och betalade en högre avgift för att nätet skulle fortsätta under 2010. Försvaret, landsting och privata aktörer säkrade driften för 2010, nu hänger nedläggningshotet i luften igen och kunderna har informerats om den förestående uppsägningen.

“Av affärsmässiga skäl går det inte att driva nätet, det går med förlust och räddades 2010 av att vi kunde ta ut en högre avgift av användarna. För 2011 finns ingen lösning, därför går vi ut med en uppsägning till alla kunder som använder Mobitex radioaccessnät, samtidigt som vi hoppas att kunna sluta nya överenskommelser med de användare som bedömer att nätet är viktigt för deras verksamhet” säger Erik Tjerneld, marknads- och försäljningschef på Multicom Security.

Alternativet för många är att gå över till Mobitex Combi istället där GPRS används som kommunikationsväg istället för Mobitex radioaccessnät. Nätet använder Telias infrastruktur som bärare och finns tillgängligt överallt där Telia har GSM/GPRS nätet utbyggt. Mobitex radioaccessnät täcker 94% av Sveriges geografiska yta och har en hög säkerhet i form av redundans och reservkraft. GPRS nätet kan inte leverera lika bra geografisk täckning och har inte lika kraftfulla reservkraftaggregat. Det återstår nu att se om tiden är mogen för att lägga ned Mobitex radioaccessnät och gå över till RAKEL eller Mobitex Combi, chansen finns också att intresserade aktörer är med och finansierar en drift bortom årsskiftet 2010/2011.

+Ulf Seijmer