NMT-450: Mobilnät utan mobiltelefonister

NMT 450, som i höstas firade 30 år, var stort, inte bara mätt i antal användare – även telefonerna var stora, tunga och dyra. Men nätet hade en, än idag, beryktad räckvidd.

År 1977 började NMT- specifikationen skrivas, med grundkrav som bland annat att debitering och uppkoppling skulle kunna ske automatiskt, att det skulle kunna gå att ringa till fasta nummer och att när man åkte in i något av de nordiska grannländerna skulle roaming ske automatiskt. För användaren skulle samma möjligheter erbjudas som i ett fast nät.

Vid starten 1981 fanns det fem godkända mobiltelefoner och tätt efter lanseringen godkändes ytterligare fem. Priset för en telefon var ungefär 15 000 kronor. Två betydande försäljnings- argument var att det var automatiskt och att man kunde spara 15 minuter om dagen genom att arbeta från bilen. Funktionerna var såklart långt ifrån appar, mobilt bredband och smartphones, istället var det automatisk återuppringning, talmaskinbesked och spårning av okynnesanrop som var nytt och hett.

Prognoserna slog alla rekord, redan 1983 hade 1990:s mål med 45 000 användare nåtts. Målet skrevs upp och man trodde istället att det vid 1990-talets början skulle finnas 100 000 användare i nätet.

Första bärbara mobilen

1984 lanserade Nokia den första bärbara mobiltelefonen Nokia Talkman efter många svettiga timmar på utvecklingsavdelningen. Utvecklingen fortsatte därefter att gå snabbt och redan i slutet av 1985 nåddes 100 000 NMT-abonnenter i Sverige.

1986 lanserades en av mobiltelefonins milstolpar – Ericsson Hotline – med en vikt på 3,5 kilo. Eftersom användarna gilllade bärbart driftsattes 1987 “ficktelefonsystemet” NMT 900, för att råda bot på kapacitetsbristen och därmed satte utvecklingen av kompakta ficktelefoner fart. Som ett exempel kan nämnas Ericssons Hotline 900 som lanserades 1989 med en samtalstid på 30 minuter. Det var kanske tur å andra sidan eftersom den inte direkt var lätt och man var tvungen att vara rätt vältränad för att orka 30 minuters samtal med klumpen intill örat.

1991 börjar slutet av NMT:s storhetstid göra sig påmind, GSM lanseras och redan nästa år presenterar Comviq och Europolitan sina GSM-nät i Sverige, tätt följda av Televerket.

NMT 900 fick leva en bit in på 2000-talet, men upphörde till förmån för GSM 2001. NMT 450-nätet var i drift i mer än 25 år och stängdes vid årsskiftet 2007/2008. Storheten med NMT var att det var startskottet för vår mobila livsstil och att det satte Norden på kartan som en intressant världsdel för Telekommarknaden.

Artikeln har publicerats i SKEF News 12-01+Ulf Seijmer