Ny video: wireless has a new home: induohome.com

Ok, jag erkänner, det som gör den här videons storhet är bakgrundsklippet, animationen, och hur lysande det än må vara så det ett köpeklipp. Å andra sidan är musiken något jag skapat helt själv från noll. Vid mitt seminariepass i Köpenhamn nyligen om Sociala Medier så undrade många hur lång tid jag lägger på ett klipp. I det fallet var det videon om SATELLAR, vilken tog ungefär 6 timmar från “action” till YouTube. Min egna måttstock är fyra timmar på en video, det är normalcaset. Den här Induo Home slår någon slags hastighetsrekord efter som jag skapade allt på 54 minuter en kväll i maj, inklusive musiken.