Pressrelease: radiomodem.nu

Induo lanserade i förra veckan hemsidan www.radiomodem.nu för att sprida kunskap till såväl allmänhet som fackfolk om vad radiomodem är och vad de används till i praktiken. Radiomodem är en viktig kugge i samhällsmaskineriet som många kanske inte tänker på eller vet om. Hemsidan belyser vanliga frågeställningar när man vill veta mer om radiomodem eller står i begrepp att investera i ett radiomodemsnät. Vi har fått en mycket positiv respons på sidan och beslöt oss för att sprida budskapet med en pressrelease om radiomodem.nu 

Se även införanden på bulletin.se