Uppdaterad broschyr

Samlingsblad Satel
Samlingsblad Satel

Nu har jag uppdaterat SATELLINE broschyren med de nya frekvensbanden som Satel presenterat till sina radiomodem. Det är många radiomodem som ryms i broschyren, uppdateringen blev mer massiv än jag väntat mig. Nu går alltså de flesta Satelmodemen ända ned till 360 MHz. Bilden på framsidan kommer från Satel, vi har alltså inte fotat den själva för ovanlighetens skull.

 

Intresserade tankar ned broschyren direkt från Induos hemsida.