Pressinförande SKEF News

I SKEF News fanns i senaste numret en artikel inför om radiomodem med SATELLINE radiomodem med PCC kompatibilitet. Klicka på bilden intill för att ladda hem en pdf, artikeln finns på sidan 20.

Utökad sektion om radiomodem

SATELLINE-M3 -T1/-R1 är ett nytt radiomodem från SATEL med 67 MHz tuning range. Ett modem täcker alltså från 403-470 MHz. Att byta från ett land till ett annat, att använda olika frekvensband inom ett och samma land, allt det är alltså historia för den som väljer att integrera detta modem från SATEL i sin lösning. …

Artikel i tidningen Verkstäderna

Idag rapporterar tidningen Verkstäderna om ett stopptidssystem för maskiner baserat på SATELs radiomodem. Systemet finns hos Sandvik och används för rapportering av driftstider hos maskiner vid Sandvik Coromants tillverkning. Att det blev radio beror, förutom att kommunikationen är stabil, på att kostnaderna vid omflyttning av maskiner i tillverkningen minskar eftersom nya kablar inte behöver dras …

Uppdaterad broschyr

Nu har jag uppdaterat SATELLINE broschyren med de nya frekvensbanden som Satel presenterat till sina radiomodem. Det är många radiomodem som ryms i broschyren, uppdateringen blev mer massiv än jag väntat mig. Nu går alltså de flesta Satelmodemen ända ned till 360 MHz. Bilden på framsidan kommer från Satel, vi har alltså inte fotat den …