Artikel i tidningen Verkstäderna

SATELLINE radiomodem för övervakning
SATELLINE radiomodem för övervakning

Idag rapporterar tidningen Verkstäderna om ett stopptidssystem för maskiner baserat på SATELs radiomodem. Systemet finns hos Sandvik och används för rapportering av driftstider hos maskiner vid Sandvik Coromants tillverkning. Att det blev radio beror, förutom att kommunikationen är stabil, på att kostnaderna vid omflyttning av maskiner i tillverkningen minskar eftersom nya kablar inte behöver dras och tack vare att produktionen snabbare kan sättas igång efter en flytt eftersom kommunikationen redan är klar.  Ännu har jag inte sett artikeln i tryck än, men den finns ju på Verkstädernas hemsida.