Och vinnaren mellan LoRaWAN och 5G är…

Luften var laddad, jag var inbjuden att tala 5G på ett LoRaWAN-event. För dig som inte vet varför det är laddat; Det är som att prata fördelar med Volvo på en SAAB-mässa (ok dålig jämförelse eftersom inte SAAB finns längre, men ni som har samma grå färg på håret som jag förstår vad jag menar).

Fördelarna med de två teknikerna är en laddad fråga

Många jämför kampen som en strid om dominans på IoT-marknaden (Internet of Things). I själva verket är de två grenar i ett växande ekosystem av tekniker som möjliggör IoT, men det liknar allt mer en kamp.

Jag tycker om mångfald. Ett blandat tekniklandskap, en karta som innehåller flera alternativa lösningar, det driver utvecklingen framåt. Skulle delar av 5G med stöd för IoT existera utan LoRaWAN? Nej inte i sin nuvarande form. Skulle LoRaWAN klara sig bra utan 5G, nej samma svar där.

Åter till eventet. När jag förberedde mig för evenemanget lovade jag hitta sanna fakta, inget munhugg från någon marknadsavdelning. Jag valde att luta mig mot en central värdering. ”Be Honest and do good shit” är, engelskan till trots, kläckt av Joakim Jardenberg och är ett bra fundament för hur man beter sig på internet. Jag tror att denna värdering gäller för livet i allmänhet, men detta var ett kärnvärde för hur jag ville presentera fakta.

Ganska snart hittade jag tydliga indikationer på hur det verkliga landskapet såg ut. LoRa Alliance skriver om sin egen tekniks batteritid att ”den är utformad för låg batteriförbrukning med en beprövad batteritid på 10-15+ år”. Grymt bra, i synnerhet för en sju år gammal standard att ha varit beprövad i 15 år.

Jämförelsen med 5G är att 5G för IoT är ett komplext protokoll som är nedtrimmat, inte uppfyller grundläggande kriterier för prestanda som krävs för batteridrift. Dock inget mått på hur lång batteritiden är. Ridå.

I verkligheten så är det inte så enkelt att säga vem som är vinnare. Radiotekniken i alla standarder har gemensamma fysiska utmaningar. Många rapporter pekar på att det är hårfina skillnader. Ibland är den ena tekniken bättre, i andra fall sämre.

Så där står vi i skyttegravarna och kastar kottar på varandra för småsaker. Det finns jämförelser åt alla möjliga håll, som pekar på alla möjliga sanningar.

Men om vi skall vara ärliga, vilket vi skall vara, så krigar vi om fel saker. För mig handlar IoT om att göra skillnad. Istället för meningslöst ordkastande måste man se till att alla dessa apparater – som utgör grunden för IoT – gör något för att föra mänskligheten framåt.

Det pågår en klimatkris och att släppa ut fler saker på marknaden som inte är säkra, som inte fungerar i åratal, som inte är pålitliga – ja det funkar inte.

Även om den uppkopplade hårborsten är väldigt cool, eftersom den talar om för dig vilket schampo du ska använda nästa dag, tycker jag att den är helt värdelös ur klimatsynpunkt. Så låt oss arbeta tillsammans för att sprida meningsfullhet genom IoT.

Avslutar också med ett citat till från Alfred Lord Tennyson “Don’t knock your friends. Don’t knock your enemies. Don’t knock yourself.” Stämmer bra, do good shit, då leder kompassen rätt.

Detta var en krönika som publicerades i SKEF News nummer 3 : 2022