Rakeloredan berodde på användarna enligt MSB

Kommunikationen i Rakelnätet fungerade inte optimalt under den stora skogsbranden i Västmanland, det är något som flertalet personer på plats rapporterat om. Problemet har inte varit tekniken, utan användningen av Rakelsystemet enligt MSB.

MSBs roll under branden var att stötta med teknik och se till att nätet fungerade enligt Emil Granström, leveransansvarig Rakel. MSB lånade ut Rakelmobiler till insatsen samt säkrade att nätet fungerade genom tekniker på plats, tillhandahållande av reservstationer samt genom förstärkningar av nätets kapacitet. Enligt Emil fungerade nätet bra rent tekniskt men andra, troligen mänskliga, faktorer gjorde att samband via Rakel inte fungerade rätt under hela insatsen.

Användare på plats vittnar om att räddningsledningen hänvisade sambandet till mobilnäten istället för Rakel på grund av sambandsproblem i Rakel. Detta är något varken Emil eller Urban Rönnqvist, funktionsansvarig Rakel hört talas om. – Vi hänvisar till räddningsledningen i det fallet, det jag hörde var att många var ovana att arbeta under dessa förhållanden med många användare på plats och med samverkan över organisationsgränser, menar Urban.

Att räddningsledningen hänvisade användare till mobilnäten beror sannolikt på att samordnade talgrupper saknades vilket ledde till att de som var där inte kunde prata med varandra. -Det är en brist som uppdagades vid Salabranden att för räddningstjänster så saknas en talgrupp som kan användas nationellt, berättar Urban Rönnqvist. Samtidigt står det i de nationella riktlinjerna att i planeringen av sin kommunikation ska användarorganisationerna analysera sitt kommunikationsbehov och inprogrammera de talgrupper som man kan förutse sig behöva, detta bör då täcka de flesta behov, menar Urban.

Enligt uppgifter hände det att Försvarsmakten kastades ut ur Rakel, något som varken Urban eller Emil hört talas om. -Stundtals blev det ju högt tryck vilket vi parerade genom att öka kapaciteten i nätet. En del kan ha uppfattat att de blev utslängda ur nätet eftersom de kanske inte visste hur man gjorde för att köa för sändning på handapparaten. Många är nog vana att bara trycka och prata i radio från sin vardag, i denna situation var det istället kö i näten stundtals, menar Urban. Senare under insatsen ökades kapaciteten, men i början var det kö.

MSBs roll under krisen de två första veckorna var inte att stödja sambandet, det fanns personal från MSB på ledningsplatsen men ingen med denna uppgift. Det fanns personal från MSB på plats som stöttade sambandsledningen, men inte med sambandsplanering via Rakel. Först Den 13 augusti begärde räddningsledningen stöd för sambandsplanering, två veckor in i krisen. MSB fanns alltså där för att ta hand om Rakelnätet, men inte för att stödja Rakelanvändarna eller hjälpa till med Rakelsambandsplanering.

Bilden av vad som hände är inte helt klar, utan kommer att klarläggas genom den erfarenhetsinsamling som påbörjades under november. Frågor som om de nationella riktlinjerna följdes och om rätt talgrupper var inlagda i apparaterna från början kommer sannolikt ställas.

Enligt både Emil och Urban har nätet fungerat bra tekniskt över lag, men det finns sannolikt en rad saker som kan förbättras för att sambandet skall fungera bättre för användarna. Kanske behövs en annan typ av träning och utbildning med träning i samverkan mellan många olika funktioner och över organisationsgränser på en liten geografisk yta. Dessutom behövs sannolikt tydligare belysning av vikten med att rätt talgrupper finns inlagda och hur man kan använda andra talgrupper än sina egna.

Detta var första gången Rakel användes i större omfattning enligt de nationella riktlinjer som publicerades den 1 jan 2013, sannolikt kommer en utvärdering leda till att riktlinjerna kompletteras och utvecklas.

Artikel ur SKEF News nr 4· 2014

GSM stängs ned inom kort? [debattartikel SKEF News]

Du har kanske hört ryktet att GSM nätet skall stängas ned inom kort? Det stämmer nu inte, i alla fall inte vad vi kan se på den svenska marknaden. Trots det så dyker frågan upp med jämna mellanrum, upprinnelsen till det hela kommer av att flera tekniktidningar i sommarnyhetstorkans efterdyningar publicerade nyheten att GSM stängs ned i AT&Ts nät i USA 2017. Därefter gick ryktena på högvarv både online och offline att samma sak snart skulle drabba resten av världen. En del ansåg att det skulle vara bra att gå över till 3G och LTE snarast för att det snart säkert var dags i Sverige också att stänga ned GSM.

Saken är den att en rad maskiner, några miljoner elmätare och en betyande andel larmsystem är uppkopplade via GSM, det är därmed inte helt enkelt att bara byta ut allt detta i en handvändning. Så att GSM är dödsdömt, det vill jag hävda är fel. Visst är såväl 3G och LTE framtiden, men GSM är inte dödsdömt, ingen av de svenska operatörerna verkar ha planer på att stänga ned näten. GSM är dyrare att drifta än 3G och LTE, men det sker fortfarande en utbyggnad och uppdatering av nätet.

Telenor har satsat och fortsätter satsa på GSM. -Vi fortsätter att investera i vårt 2G-nät eftersom det är ett bra komplement till 3G och 4G, säger Andreas Hamrin, Telenor. Telenors uppdatering av 2G-nätet 2011 innebar att hela GSM-nätet bytts ut och försetts med nya basstationer och antenner. Genom Telenor och Tele2s samarbete blev resultatet 50% fler basstationer och en utökad täckning i samma omfattning. Nätet byggdes parallellt med 4G och i framtiden kommer det att finnas möjlighet till att dynamiskt fördela kapacitet mellan GSM och 4G i basstationerna beroende på hur efterfrågan ser ut.

Telenor uppdaterade nätet under 2011, även Telia uppdaterade GSM-nätet nyligen. ”Under 2012 förstärktes Telias 2G-nät med 80-talet nya basstationer och kapaciteten förstärktes på fler än 200 platser. Dessutom har det gjorts andra uppdateringar av tekniken för en bättre upplevelse” säger Per Sjöström, Regional Sales Manager, TeliaSonera Global M2M Services.

Även om en utfastning av GSM-näten öppnar för mer utrymme för LTE och 4G vilket innebär lägre driftskostnader och mer kapacitet i näten är det inget som pekar på att GSM kommer att stängas ned. Att det gjorts större investeringar i de europeiska GSM-näten än i tillexempel USA är en betydande faktor. ”Vi har för närvarande inga planer på att stänga våra GSM-nät i Sverige eller på någon annan marknad där vi verkar” sa Tommy Ljunggren utvecklingschef på TeliaSonera i somras, jag är benägen att tro att GSM därmed kommer finnas kvar inom en överskådlig framtid.
+Ulf Seijmer

Att göra en blogg av fyra

Har precis testat att flytta tre bloggar från wordpress.com in till en fjärde egenhostad blogg. Från 100+ inlägg till 600+ inlägg. Just i detta nu känns det skönt att bara ha ett par bloggar kvar som inte överlappar varandra. Förhoppningsvis har jag gjort rätt och sökmotorerna accepterar det som jag gjort. Så här var den arbetsordning jag använde mig av och som du kanske har nytta av.

Steg 1: Gör en backup på målbloggen dit du skall överföra informationen så att du har något att återgå till. Backupbuddy är en tjänst jag rekommenderar som sparar tid om det strular.

Steg 2: gör en ny wordpressinstallation förslagsvis lokalt på din maskin, har du mac så gör du så här.

Steg 3: exportera allt material från din gamla blogg och importera till din temporära arbetsblogg, WordPress har stöd för import/export direkt i adminpanelen.

Steg 4: städa upp bland taggar och kategorier. Om inte kategorierna är lika dit du flyttar all information eller om dina kategorier är litet röriga så föreslår jag att du flyttar kategorierna till taggar med samma namn. Term Management Tools är ett sådant tillägg som gör det möjligt att först kopiera kategorierna till taggar, sedan slå ihop kategorierna enligt de önskemål du har, i vilket fall som helst, det är lättare att städa i din arbetskopia. Läs mer om detta tillägg här

Steg 5: Städa upp bildlänkar. Jag har märkt att vid importen så ändras alla länkar till http://localhost:8888/wp-content/ osv när jag kör lokalt så jag använder tillägget Search and replace för att ersätta fel sökväg med rätt. Ladda sedan upp alla bildfiler från din lokala wordpressinstallation (de ligger sannolikt i mappen wp-content/uploads) till den sökväg de får i framtiden (typ dindoman.se/wp-content/uploads) så kommer det att fungera. Om du gjort rätt så kommer du se att alla bilder visas rätt, perfekt att kontrollera detta innan du uppdaterar din huvudblogg med andra ord.
Steg 6: videolänkarna som fungerar på wordpress.com fungerar inte på en egenhostad blogg, sök på [youtube= så får du upp de aktuella inläggen, snabbast var det att redigera dessa manuellt genom att ta bort [youtube= samt den avslutande ] och sedan spara.

Steg 7: exportera all information från din lokala installation och importera den till din målblogg.

Steg 8: har du bytt kategorierna i din gamla blogg till taggar i den nya måste du göra en ompekning för att sökmotorerna skall hitta rätt. Jag valde att göra en enkel .htaccess fil och peka om kategorierna till taggar med samma namn enligt följande. Kör du wordpress så har du redan en .htaccessfil i mappen på servern, lägger du in dessa redirects först så kommer det sannolikus att fungera.

Redirect 301 /category/sms/ http://blogg.dindoman.com/tag/sms/

Har gjort detta tre gånger det senaste dygnet, detta är ett arbetssätt som fungerat för mig, frågor eller funderingar? Fyll på här nedan! Nu borde jag kanske städa upp litet in den här bloggen också  🙂

Två veckor och två kanonprodukter senare

planexHar nu avverkat två stora produktnyheter på två veckor, QGate och wifi-övervakningskameran från Planex, den förstnämnda har jag redan summerat, den senare är den jag fokuserat på under veckan. Kameran är för det första väldigt välkonstruerad, när man packar upp den så slås man av att den är smäcker men samtidigt väldigt tight sammansatt, det är inga dåliga gjutningar, inga misspassningar, inga rackliga plastkåpor, det är robust men samtidigt sparsmakat och skapat med precision. +1 för det helt enkelt. Att kameran sedan är en fröjd att installera och även ett barn klarar det på 10 minuter (ja det har testats), är laddad med funktioner och bara fungerar klockrent, ja då var det lätt att producera materialet som behövdes.

Arbetet kan summeras pressrelease, datablad och videoinstruktion, densamma blir den sista förinspelade inför sommaren och liksom i fallet med QGate så använde jag mig av screen-cast-o-matic för att spela in datorskärmen och Reflector för att spela in iPhonen.

forbattringarDetta blev den 25:e videon med snarlik setup på cirka 3 månader, jag kommer att arbeta med en del förbättringar under sommaren. Bland annat kommer jag att bygga en väggsektion som täcker fönstret till vänster i bild då jag inte kan hitta på något enklare sätt att få bort reflektionerna från väggen mitt emot mig och spegelbilderna av allt jag behöver sätta upp för att få filmningen att fungera. Ja du ser ju själv vad som speglar sig i fönstret.

En resa med det smarta sociala vägguttaget

På kort tid har vi på Induo Home tecknat avtal om distribution av den mycket innovativa QGate, utvecklad och tillverkad i Österrike och dessutom en produkt som verkligen känns färdig och genomtänk. Grymt bra är den, blir ofta lyrisk när jag testar, i det här fallet blev jag überlyrisk, det är en verklig vinnare.

QGate

 

Så inför lanseringen kändes det som att ett par bitar behövde realiseras, en webplats med all information, för produkten är verkligen mångsidig. Dessutom en instruktionsfilm där vi visar appar och funktion i realtid. Webben löstes med Headway och wordpress, vi fick till en bra sajt om man tänker på att text och bild och webdesign avhandlades under två dagar! Är i dagsläget nöjd till 98% med den insatsen.

För att klara av videofilmningen så tog jag hjälp av programmet Reflector, Reflector gör det möjligt att spegla det som händer på iPhonen till min mac och där spela in det hela till hårddisken, kostar några dollar, värd varenda en. Det enda minuset är att det blir en svart ram runt produkten istället för en transparent, jag levde med det denna gång. En annan användbar tjänst är screencast-o-matic för inspelning av vad som händer på skärmen, i detta fall använde jag den för att visa vad som händer när man registrerar sig på nätet.

Två filmer, en pressrelease och en grym sajt senare är det klart!qgate-se

I mål med #blogg100

I mål med Blogg100
I mål med Blogg100

Om du missat det så har jag under våren skrivit 100 blogginlägg på rad i Induos nystartade blogg i utmaningen #blogg100, inläggen talar för sig själv, utmaningen är naturligtvis massiv, att leverera så många inlägg på rad. Skall du anta den utmaningen nästa år (om den fortsätter) så är mitt bästa tips att alltid ha ett inläggslager på 4-5 inlägg. Då kan du skriva i lugn och ro och publicera av det du redan är klar med. Eftersom vi hela tiden har ett naturligt nyhetsflöde har det inte varit en jätteutmaning, men naturligtvis har det tagit en del tid att skriva.

MMS-kamera gör om gör rätt!

Idag så rullade jag ut det sista av lanseringen av vår nya MMS-kamera. När vi introducerade den under 2009, för ganska exakt fyra år sedan alltså, hade vi ingen aning om vilken succé kameran skulle komma att bli. När den lanserades tror jag det var vår första produktfilm vi gjorde, även om den egentligen bara var några snabba klipp med en ganska rasslig DV-kamera. Denna gång fick vi chansen att göra det på riktigt, med bättre förutsättningar och bättre redskap. En ny instruktionsfilm, en svensk manual och sist men inte minst nya produktfoton. Nu är vi redo att åka! Ett tips vad gäller bilder som skall friläggas, hinner man inte med så finns det massor av prisvärda tjänster runt om i världen. Just dessa bilder frilades av Clipping Path Asia som är snabba att leverera och ger bra kvalitet till rätt pris (i det här fallet handlar det om ungefär 25 kr per bild), rekommenderas!

GSM kamera
MMS kamera med tillbehör

Youtubekanal uppdateras

Nu har YouTube uppdaterats med ett nytt utseende och jag uppdaterade naturligtvis Induos YouTubekanal. Jag kan tyvärr inte bedöma allt utseendemässigt då jag just nu inte har en YouTube-TV att tillgå vilket stöds av den nya layouten. En kul sak är i alla fall att man kan spela in en egen kanalinformationsfilm, något som jag gjorde när jag ändå höll på med annat.

 

Induo fyller fem

Ett sån händelse som att Induo fyller fem var något som vi uppmärksammade i en rad bloggposter. Dock fanns en önskan från min sida att göra någon form av emblem för att titta tillbaka på när Induo fyller tio om inte annat. Ett första utkast var ett lek med sim-kortsformen där kortet var en femma:

femma

Kändes dock inte klockrent så det blev att vända sig till en gammal klassiker som fanns redan på romarnas tid:

induo-v

 

Litet mer klassiker och så säger den litet mer vad det handlar om, även om jag gillar sim-femman så pass mycket att jag publicerade den här.

Kör wordpress lokalt på MAC

Just att kunna köra wordpress lokalt är något jag funderat på men inte tagit tag i förrän idag. Det hela är ganska enkelt, jag skriver dock denna guide för att komma ihåg om jag själv glömmer.

1. Hämta och installera MAMP genom att dra den till programmappen.  (MAMP inte Pro-versionen)
2. Starta MAMP, klicka på Preferences, därefter Ports och ange följande:

Under ports ange default 8888 för Apache och 8889 för MySQL
På PHP-fliken så låter du det vara den senaste versionen
Under Apache anger du den mapp där du vill lägga din wordpressinstallation lokalt.

Tryck OK och start servers.

3. Nu borde din webläsare hoppat igång, om inte klicka open start page. Klicka på phpMyAdmin. Ange en ny databas (create database), i exemplet kallar vi den wordpress klicka sen på create.

4. Hämta WordPress i svensk version tillexempel, packa upp den och kopiera in alla filer i den mapp du angett i MAMP under Apache ovan.

5. I din webläsare anger du localhost:8888 om det var det du angav som portnummer ovan.

6. Klicka dig vidare i installeraren, är du osäker så söker du på nätet. Dessa värden är de du skall ange under installationen:

database name: wordpress
database host/server: localhost
database user: root
database password: root

7. Nu är du klar att åka. Vill du sätta upp ytterligare en sajt, stäng av MAMP, byt sökväg för Apache, starta igen och ange förslagsvis en ny databas i MySQL.