Bloggserierna fortsätter

Har idag släppt ut del ett av en serie blogginlägg om säkerheten i trådlösa M2M och WSN nät. Artikeln bygger på en okortad version av en artikel om säkerhet i M2M nät som jag skrev för SKEF News i höstas. Just nu är säkerheten i trådlösa nät i blickfånget här och där. Senast i raden var NyTeknik som skrev ett inlägg om att “Elnätet är lätt att manipulera“. Jag hoppas att i artikeln reda ut en del frågetecken och kan konstatera att NyTeknik till viss del har rätt i sitt påstående att styr- och regler ligger efter kontorsnäten i säkerhetstänkande. Samtidigt är styr- och reglernät beroende av helt andra faktorer än administrativa nät. Säkerhet kan inte bara definieras utifrån virusangreppsrisk. Säkerhet i dylika nät innefattar tillgänglighet, reaktionstid och att systemen skall reagera på kommandon varje gång. Man kan inte gärna koppla ned en process för att uppgradera virusskyddet ett par gånger i veckan eller fördröja operatörens kommandon i ett par sekunder. Det är avsevärt viktigare att processerna lyder operatörens kommandon än att virusskyddet för stunden är det senaste. Kortsiktigt alltså. Långsiktigt står branschen inför faktumet att säkerheten måste höjas, med bibehållen driftsäkerhet. En utmaning att axla!