Dags för en digital agenda för industrin

Att den svenska industrin skall utvecklas och behålla sin ställning i framtiden är av intresse för oss alla. En konkurrenskraftig industri med motståndskraft mot det ökade trycket från låglöneländer kräver att vi bygger en industri med en hög automationsgrad. En förutsättning för en hög automationsgrad är en bra infrastruktur för kommunikation.

Tillgången till en bra kommunikationsinfrastruktur är och kommer att vara en viktig faktor i den framtida ekonomin. I Sverige och EU har det under året arbetats fram Digitala Agendor, planer för hur den infrastrukturen skall utvecklas fram till 2020. I Sveriges arbete har småföretagens och industrins utveckling nämnts som viktiga, ett av de långsiktiga målen sägs vara att automatisera fler av de tunga jobben inom den svenska industrin. Senast år 2020 skall 90 % av alla företag erbjudas 100 Mbit/s i bredbandshastighet, dessutom “ska det gå att koppla upp sig när som helst och var som helst”.

Med en bra kommunikationsinfrastruktur kan produktionen automatiseras i högre grad. Som en effekt av ökad automation med krav på ökad produktivitet och miljöhänsyn kommer fjärrservice av maskiner att bli en allt viktigare faktor. Utvecklingen går ju som bekant framåt, därför är det troligt att fjärrservice kommer att innefatta allt mer avancerade realtidsmätningar och överföring av rörlig bild, tjänster som kräver nät med kapacitet och tillgänglighet. Idag sköts fjärrservice i stor utsträckning via mobilt bredband, en viss del av trafiken flyttar säkert över till fast uppkoppling, men den del som fortsatt kommer förlita sig till mobilnäten kommer att ställa höga krav på tillgängligheten i näten och att dessa byggs med tilltagen kapacitet för mobilt bredband. I år har en stor omläggning av mobilnäten effektiviserat tillgången på frekvenser och under 2013 kommer fler frekvensband att tas i drift vilket ger ytterligare kapacitet. På EU-nivå sker på svenskt initiativ ett arbete inom med att se över om det går att frigöra ytterligare frekvensområden för att klara av framtida kapacitetsbehov, målet är ytterligare 1200 MHz utrymme för datatrafik.

Inom en nära framtid kommer den administrativa sidans behov av informationsutbyte med den producerande att öka. Vattentäta skott mellan administrationssystem och produktionssystem kommer i förlängningen inte att vara möjliga. Men medan den administrativa sidan kan leva med kortare avbrott när en dator i bakgrunden analyserar om datapaketen som skickas är virus eller inte så kan vi inte tillåta att maskinen låter nödstoppet dröja en halv sekund extra medan antivirusprogrammet jobbar. Den dag de administrativa systemen och fabriken på allvar är en enhet så måste det som tillhör automationssystemen ha samma reaktionstider och säkerhet som idag. Utgångslägena att lösa kommunikationen i dessa system har varit olika, produktionen har haft en infallsvinkel och administrationen en annan. I framtiden behöver vi en gemensam utgångspunkt. Kanske det är dags att för en egen Digital Agenda för industrin?

Debattartikeln har även publicerats i Automation
+Ulf Seijmer